Välkommen till

Mastermind Coaching

TIR med personlig coaching 1 ggr/mån

Välkommen till Thinking Into Results - den mest kraftfulla resan mot personlig och professionell framgång!

Vi är passionerade över att hjälpa dig att nå nya höjder och bryta igenom dina egna gränser. Med vår unika kombination av NLP-tekniker, självstudier och personlig coaching kan du skapa den förändring du önskar och förtjänar i livet.

Genom att anmäla dig till Thinking Into Results-programmet kommer du att få tillgång till en omfattande och beprövad metodik för att skapa resultat som varar. Genom att utforska de kraftfulla NLP-teknikerna kommer du att lära dig att omprogrammera ditt sinne, frigöra dig från negativa tankemönster och skapa en stark och positiv självbild.

Men vi stannar inte där. Thinking Into Results tar din utveckling ett steg längre genom att erbjuda personlig coaching en gång i månaden. Vår erfarna och certifierade coach kommer att vara din guide och mentor på resan, stödja dig genom utmaningar och hjälpa dig att implementera de nödvändiga förändringarna för att uppnå dina mål. Det är den perfekta kombinationen av självstudier och personlig vägledning som garanterar din framgång.

Oavsett om du väljer det tre eller sex månaders programmet kommer Thinking Into Results att förändra ditt liv. Du kommer att lära dig att stärka din självkänsla, utveckla en stark inre drivkraft och skapa en klar och tydlig vision för ditt framtid. Genom att tillämpa de verktyg och strategier du lär dig i programmet kommer du att kunna övervinna hinder, fatta bättre beslut och ta aktiva steg mot att förverkliga dina drömmar.

Våra tidigare deltagare har uppnått fantastiska resultat genom Thinking Into Results. De har startat framgångsrika företag, förbättrat sina relationer, ökat sin inkomst och skapat en varaktig förändring i sina liv. Du kan också uppnå detta och mer.

Så varför vänta? Ge dig själv gåvan av transformation och framgång. Anmäl dig till Thinking Into Results och börja resan mot att bli den bästa versionen av dig själv – en person som är kapabel att skapa enastående resultat och leva ett liv som du älskar.

Din framtid väntar – ta steget nu och upplev den mäktiga kraften av Thinking Into Results!

Välkommen till ”Thinking into Results” – ett transformationellt program som hjälper dig att skapa enastående resultat och leva det liv du verkligen vill. Genom att använda kraften av Neuro-Linguistic Programming (NLP) och avancerade strategier för personlig utveckling, kommer du att ta kontroll över ditt liv och bygga en stark grund för framgång och uppfyllelse.

”Thinking into Results” är inte bara ett vanligt program, det är en resa av självupptäckt och förändring som kommer att omforma ditt sinne och förändra dina resultat. Med fokus på gruppcoaching skapar vi en dynamisk och stödjande miljö där du kan utvecklas och växa tillsammans med andra ambitiösa individer. Genom att dela insikter, utmana varandra och inspirera till framsteg, skapar vi en kraftfull gemenskap som stöttar dig på din resa mot framgång.

Vårt program är inriktat på att stärka din självkänsla och självförtroende – nyckelkomponenter som är avgörande för att nå dina mål och leva det liv du förtjänar. Genom att använda NLP språk och tekniker, skapar vi en medveten förändring i dina tankemönster och tro på dig själv. Du kommer att lära dig att omprogrammera ditt undermedvetna sinne för att bryta igenom begränsningar och utveckla en stark inre drivkraft som driver dig mot framgång.

”Thinking into Results” ger dig möjligheten att överbrygga hinder och skapa verklig framgång i alla områden av ditt liv. Genom att använda avancerade NLP-strategier och metoder, kommer du att utveckla en tydlig vision för din framtid och skapa en handlingsplan för att uppnå dina drömmar. Du kommer att träna ditt sinne för att fokusera på lösningar istället för problem och använda ditt inre språk för att bygga upp din självkänsla och självförtroende.

Med ”Thinking into Results” kommer du att lära dig att navigera genom motgångar, övervinna rädslor och tvivel, och stå stark i dina beslut och handlingar. Du kommer att utveckla strategier för att hantera stress och hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du kommer att växa som individ och skapa en stark grund för framgång som varar över tid.

Ta det första steget mot att leva det liv du behöver och förtjänar. Kom med i ”Thinking into Results” och ge dig själv möjligheten att forma din framtid och nå dina drömmar. Tillsammans, med hjälp av NLP språk och gruppcoaching, kommer vi att skapa en stark och positiv förändring i ditt liv och hjälpa dig att uppnå extraordinära resultat.

Coaching är en interaktiv och individanpassad process som syftar till att stödja och guida en person (känd som klienten eller coacheen) att uppnå sina mål, maximera sin potential och skapa positiva förändringar i sitt liv. En coach är en professionell som använder olika verktyg, tekniker och frågor för att hjälpa klienten att utforska, identifiera och realisera sina mål och drömmar.

Coaching fokuserar på att hjälpa klienten att öka medvetenheten om sin nuvarande situation, utforska sina styrkor och utmaningar, och skapa en handlingsplan för att ta sig framåt. En coach agerar som en partner och stödjande guide i klientens resa genom att erbjuda uppmuntran, feedback och utmaningar som hjälper klienten att växa och ta ansvar för sin egen utveckling.

Coaching kan tillämpas inom olika områden av livet, inklusive personlig utveckling, karriär, hälsa, relationer och ledarskap. Det kan hjälpa klienten att uppnå specifika mål, övervinna hinder, förbättra sina kommunikationsfärdigheter, hantera stress, ta beslut och maximera sin potential.

En coachingsession kan äga rum individuellt eller i grupp, antingen personligen, över telefon eller via videokonferens. Det kan vara en regelbunden och strukturerad process där klienten och coachen sätter upp mål, utforskar möjligheter och tar konkreta steg för att nå önskade resultat. Coachen använder olika tekniker och verktyg för att hjälpa klienten att utveckla insikter, utmana begränsande övertygelser och skapa hållbara förändringar.

Det är viktigt att notera att coaching skiljer sig från terapi eller rådgivning. En coach fokuserar främst på klientens nuvarande situation och framtida mål, medan en terapeut oftare arbetar med att bearbeta tidigare trauman eller emotionella problem. Coaching betonar också klientens egen förmåga att hitta lösningar och fatta beslut, medan en rådgivare kan ge specifika råd och expertis inom sitt område.

Sammanfattningsvis kan man säga att coaching är en stödjande och utvecklande process som hjälper klienten att uppnå sina mål, maximera sin potential och skapa positiva förändringar i sitt liv. Genom att använda olika tekniker och verktyg kan en coach hjälpa klienten att utforska möjligheter, övervinna hinder och ta konkreta steg mot att leva ett mer uppfyllande och meningsfullt liv.

Vill du ta din självkänsla till nästa nivå? Hur kan kombinationen av NLP Coaching och Thinking into Results förvandla ditt liv och ge dig verktygen att leva ditt bästa jag?

Att kombinera NLP Coaching och Thinking into Results kan vara en kraftfull strategi för att öka självkänsla, självförtroende och uppnå önskade resultat i livet. Här är några sätt på vilka dessa två tillvägagångssätt kan komplettera varandra:

1. Medvetenhet och självinsikt: NLP Coaching fokuserar på att öka medvetenheten om våra egna tankemönster, övertygelser och beteenden. Det hjälper oss att identifiera eventuella begränsningar och negativa tankemönster som kan påverka vår självkänsla och självförtroende. Thinking into Results, å andra sidan, ger oss strukturerade strategier och verktyg för att omprogrammera vårt tänkande och skapa positiva mentala modeller för framgång. Genom att kombinera NLP Coaching och Thinking into Results kan vi öka vår självinsikt och medvetenhet om vad som håller oss tillbaka och skapa nya positiva mönster för att stärka vår självkänsla.

2. Språkets kraft: NLP Coaching och Thinking into Results använder båda språkets kraft för att påverka vårt tänkande och beteende. NLP fokuserar på att använda specifika språkliga tekniker för att omprogrammera vårt undermedvetna sinne och skapa positiva förändringar. Thinking into Results använder meta språk och positiva bekräftelser för att stärka vår självkänsla och självförtroende. Genom att kombinera dessa två tillvägagångssätt kan vi utnyttja språkets kraft för att förstärka vårt positiva självsnack och skapa en stark inre dialog som stöder vår självkänsla och självförtroende.

3. Målsättning och strategiskt tänkande: Både NLP Coaching och Thinking into Results fokuserar på att definiera klara och specifika mål samt skapa en handlingsplan för att uppnå dem. Genom att kombinera dessa två tillvägagångssätt kan vi använda NLP:s tekniker för att eliminera hinder och begränsningar som kan påverka vår självkänsla och självförtroende. Vi kan sedan använda Thinking into Results för att skapa en tydlig och strategisk handlingsplan för att nå våra mål och stärka vår tro på oss själva.

4. Uppmuntran och stöd: Både NLP Coaching och Thinking into Results erbjuder stödjande och uppmuntrande miljöer för personlig utveckling och tillväxt. Genom att kombinera dessa två tillvägagångssätt får vi tillgång till gruppcoaching, gemenskap och mentorskap som kan stödja och inspirera oss på vår resa. Detta stöd är viktigt för att öka vår självkänsla och självförtroende genom att vi känner oss stöttade och omgivna av likasinnade människor som delar våra ambitioner och strävar efter liknande mål.

Sammanfattningsvis kan kombinationen av NLP Coaching och Thinking into Results vara en kraftfull metod för att öka självkänsla, självförtroende och uppnå önskade resultat i livet. Genom att använda NLP-tekniker, språkets kraft, strategiskt tänkande och stöd från en gruppcoachingmiljö kan vi skapa en positiv förändring och ta våra liv till nya nivåer av framgång och uppfyllelse.

NLP, eller Neuro-Linguistic Programming, är en kraftfull metod för personlig utveckling och kommunikation som grundades på 1970-talet. Det är en samling av tekniker och strategier som utforskar sambandet mellan vårt sinne (neuro), språk (lingvistik) och beteende (programmering). Genom att förstå och använda NLP kan vi förändra hur vi tänker, kommunicerar och agerar för att nå önskade resultat och framgång.

NLP bygger på idén att vårt sätt att tänka och uppfatta världen påverkar våra handlingar och resultat. Genom att observera och analysera hur framgångsrika människor tänker, kommunicerar och beter sig, kan vi modellera deras strategier och tillämpa dem på vårt eget liv. Det handlar om att utforska de inre processer och mönster som styr vårt beteende och använda dem på ett medvetet sätt för att nå våra mål.

En central princip inom NLP är att vårt sinne och språk är sammankopplade och påverkar varandra. Genom att förändra vår inre dialog och de ord vi använder kan vi skapa förändring och påverka vårt beteende och våra resultat. NLP använder olika tekniker för att hjälpa oss identifiera och förändra negativa tankemönster, begränsande övertygelser och kommunikationsblockeringar som kan hindra oss från att nå vår fulla potential.

NLP har tillämpningar inom många områden, inklusive personlig utveckling, coaching, ledarskap, terapi och kommunikation. Det används för att hjälpa människor att stärka sin självkänsla, förbättra sina relationer, övervinna rädslor och fobier, uppnå sina mål och skapa positiva förändringar i sina liv.

Det är viktigt att notera att NLP inte bara är en teoretisk modell, utan en praktisk metod som kräver engagemang och övning för att ge resultat. Genom att tillämpa NLP-tekniker och principer kan vi utveckla bättre självinsikt, ökad kommunikationsförmåga och effektivare sätt att hantera utmaningar och möjligheter i livet.

Sammanfattningsvis kan man säga att NLP är en metod som hjälper oss att förstå och påverka vårt sinne, språk och beteende för att uppnå personlig utveckling och framgång. Genom att använda NLP kan vi ta kontroll över våra tankar och handlingar för att skapa positiva förändringar och leva ett mer uppfyllande liv.

IMG 3962

Hästunderstödd Coaching är en unik metod som kombinerar hästkraft med personlig utveckling för att hjälpa dig genom kriser, utmaningar och förändringar i livet. Vi tror på kraften hos samarbetet mellan människa och häst, och hur detta kan ge ännu mer kraftfulla resultat för att lära känna sig själv och skapa positiva förändringar i livet.

ALL COACHING SKER ONLINE!

Förståelsen av kopplingen mellan människor och hästar går långt tillbaka i historien, och i dagens moderna samhälle har hästunderstödd coaching visat sig vara en ovärderlig metod för personlig tillväxt och självinsikt. Vi är övertygade om att hästarna, som naturligt intuitiva djur, kan fungera som speglar för våra känslor och beteenden. De ger oss en möjlighet att utforska och förstå våra egna reaktioner, mönster och känslor på ett djupare sätt.Genom att involvera hästen i coachingövningar, skapas en unik upplevelse som förstärker insikter och ger mer varaktiga resultat.

Här är några fördelar med att illustrera övningar med hästen:

Omedelbar feedback: Hästar reagerar omedelbart på våra kroppsspråk och känslor. De ger oss en ärlig och omedelbar återkoppling på hur vi kommunicerar och agerar, vilket ger oss insikt i våra starka och svaga sidor.

Ökad självmedvetenhet: Genom att iaktta och känna in hästen får vi möjlighet att utforska våra egna reaktioner och beteenden. Detta ger oss en djupare förståelse för våra känslor och hur de påverkar vårt agerande.

Hantera rädslor och utmaningar: Att tas sig igenom en kris kräver mod och tillit till sig själv. Genom att övervinna eventuella rädslor eller utmaningar i hästunderstödd coaching, stärker vi vår självkänsla och förmåga att möta livets utmaningar utan rädsla.

Autentisk kommunikation: Hästar kommunicerar genom icke-verbala signaler och energi. I coaching-sessioner med hästar lär vi oss att förbättra vår egen icke-verbala kommunikation, vilket är avgörande för att bygga autentiska och meningsfulla relationer.

Ökad tillit och självförtroende: Genom att uppnå framsteg och samarbete med hästen, stärks vår tillit och självförtroende. Denna självkänsla kan sedan överföras till andra områden i livet, som att hantera kriser, övergångar och nya karriärer.

Hantera förändringar och riktning i livet: Hästunderstödd coaching kan vara särskilt kraftfullt för den som befinner sig i en kris eller står inför en livsförändring. Hästarna fungerar som stabila guider genom osäkerhet och hjälper oss att hitta vår inre styrka och riktning.

Oavsett om du befinner dig i en utmanande tid, precis kommit ur en kris, vill lära känna dig själv bättre, eller överväger att byta karriär eller riktning, är hästunderstödd coaching en effektiv och berikande metod för personlig tillväxt och självinsikt. Vi inbjuder dig att utforska vår hemsida närmare för att lära dig mer om våra tjänster och hur du kan ta del av den kraft som hästarna kan erbjuda för att förändra ditt liv positivt.

Tillsammans med våra hästar ser vi fram emot att hjälpa dig på din resa mot en djupare självförståelse och livsglädje.

Välkommen till en spännande och meningsfull upplevelse med hästkraft!

Discovery Call - boka utan kostnad

Med våra kraftfulla coachingtjänster förvandlas du till en strålande version av dig själv. Genom "Thinking into Results" och "The Winner's Image" kommer du att uppleva en omvälvande förändring i ditt liv. Din självkänsla och självförtroende kommer att stiga till nya höjder när vi tillsammans omprogrammerar ditt undermedvetna sinne och skapar en stark inre drivkraft mot framgång. Hinder som tidigare verkade oöverstigliga kommer att smälta bort i skenet av din klarare vision.

Contact Form- Home page
sv_SE